Company Profile

เงินด่วนเราเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะ กระป๋องสี เคมี ทินเนอร์ แฟนซี ปิ๊บน้ำมันพืช คุ๊กกี๊ กระป๋องกิ๊ฟช็อบ ถาดเหล็ก อีกทั้งบรรจุภัณฑ์อาหาร และยังให้บริการพิมพ์และเคลือบสีบนแผ่นโลหะ

Products Showcase

กระป๋องทรงกลม
กระป๋องโลหะ ทรงกลม สำหรับบรรจุสี เคมีภัณฑ์ และอื่่นๆ
Last Update : 02/12/2014
กระป๋องอาหาร
Last Update : 24/06/2014
ปิ๊บ ขนาดบรรจุ 18 ลิตร
ปิ๊บ ขนาดบรรจุ 18 ลิตร
Last Update : 23/06/2014
บริการรับพิมพ์สีและเคลือบแลคเกอร์
บริการรับพิมพ์สีและเคลือบแลคเกอร์ บนแผ่นเหล็กและอลูมิเนียม
Last Update : 23/06/2014
กระป๋องสแน็ค
กระป๋องสำหรับ บรรจุสแน็ค อาหารแห้งต่างๆ
Last Update : 19/06/2014
แกลลอนเหลี่ยม
กระป๋อง แกลลอนเหลี่ยม
Last Update : 19/06/2014